Công trình, phần công trình xây dựng vi phạm phải được tháo dỡ dỡ theo phương án, giải pháp phá tháo được ưng chuẩn cho đến khi phần còn lại từ dự án đảm bảo bảo đảm chịu lực lúc mang vào sử dụng.Trường hợp chủ đầu tư không tự giác chấp hành biện pháp buộc toá dỡ công trình, phần công trình xây dựng vi phạm thì bị cưỡng chế thi hành. Và quan trọng hơn quý khách cần biết rằng việc tháo dỡ công trình là không đơn giản, vì thế cần cân nhắc phương án và đề nghị đơn vị phá dỡ cần thuyết minh phương án thi công phá dỡ để xét duyệt.

Quyết định cưỡng chế tháo dỡ công trình

Người có thẩm quyền ra quyết định cưỡng chế thuê tổ chức tư vấn lập phương án, giải pháp phá dỡ, giao cơ quan chuyên môn về xây dựng cùng cấp thẩm định trước khi quyết định phê chuẩn phương án, giải pháp phá dỡ.

=> Giá phá dỡ, báo giá phá dỡ công trình

Chủ đầu tư có trách nhiệm chi trả toàn bộ phí tổn thúc đẩy đến việc cưỡng chế tháo dỡ công trình, phần dự án xây dựng vi phạm: lập, thẩm định, duyệt phương án, giải pháp phá túa và tổ chức cưỡng chế túa dỡ.

Cần kiểm soát kỹ giấy tờ pháp lý cần thiết

Sau lúc tiếp thu phương án phá tháo công trình từ phía chủ nhà, cán bộ tiếp thụ sẽ kiểm tra về tính pháp lý và nội dung hồ sơ. Nếu hồ sơ chưa đầy đủ, cán bộ kết nạp sẽ hoàn trả lại cho chủ công trình. Hồ sơ đầy đủ và hợp thức sẽ chuyển tới phòng Quản lý thị thành hoặc phòng Công thương để thẩm định phương án. Cuối cùng, hồ sơ được trình UBND cấp huyện quyết định mang hài lòng phương án hay không

Nguồn : Dich vu pha do cong trinh

=> chi tiet thuyết minh phương án thi công phá dỡ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *